Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định
Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình - TP. Nam Định
Điện thoại: 0228.3642.199 - Fax: 0228.3642.199
Hòm thư: hanabeco@gmail.com

Gửi liên hệ