Hoạt động thể thao của người lao động trong công ty

  8/11/2017 3:18:39 PM Lượt xem:   934

Hoạt động thể thao của người lao động trong công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định luôn nhận được sự quan tâm động viên của lãnh đạo và các ban ngành trong công ty.

Bình luận